4 phó tổng giám đốc Eximbank được cho nghỉ việc “theo nguyện vọng”
10-08-2017 - 00:00 | Lượt xem: 510
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB-HOSE) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành.