Chương trình khuyến mãi “25 năm – Đồng hành cùng bạn” Nam Á Bank
17-05-2017 - 00:00 | Lượt xem: 293
Chương trình khuyến mãi “25 năm – Đồng hành cùng bạn”
1. Nội dung khuyến mại: Tất cả sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ từ 1 tháng trở lên (trừ sản phẩm tiết kiệm trực tuyến), Gói Combo Sản phẩm dịch vụ gồm Thẻ ATM, Dịch vụ ngân hàng điện tử và Gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

2. Thời gian khuyến mại: Từ 12/04/2017 đến hết 10/07/2017, hoặc khi phát hành hết số lượng thẻ cào, tùy điều kiện nào đến trước.

3. Phạm vi khuyến mại: Các điểm kinh doanh của Nam A Bank trên toàn quốc. 

4. Hình thức khuyến mại: Cào trúng thưởng.

5. Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm dịch vụ sau của Nam A Bank:

- Tất cả KHCN gửi mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên (không áp dụng cho tiền gửi trực tuyến).

- Khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ bao gồm Thẻ ATM và các dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian diễn ra Chương trình với một tài khoản có gắn thẻ ATM và dịch vụ ngân hàng điện tử được kích hoạt. Khách hàng đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ bao gồm Thẻ ATM và các dịch vụ ngân hàng điện tử muốn tham gia CTKM phải đồng thời có tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (từ 1 tháng) gửi mới trong thời gian diễn ra Chương trình.

- Cán bộ nhân viên Nam A Bank không được tham gia chương trình này.

6. Cơ cấu giải thưởng:
 

Cơ cấu giải thưởng

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải Nhất – tiền mặt trị giá 1 triệu đồng

1.000.000

900

900.000.000

Giải Nhì – tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng

500.000

1.800

900.000.000

Giải Ba – tiền mặt trị giá 200 ngàn đồng

200.000

4.500

900.000.000

Giải Tư – tiền mặt trị giá 100 ngàn đồng

100.000

9.000

900.000.000

Giải Năm – tiền mặt trị giá 50 ngàn đồng

50.000

48.000

2.400.000.000

Thẻ cào không trúng thưởng

0

55.800

0

Tổng cộng

120.000

6.000.000.000


Tổng giá trị giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mại: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).
 
Tỷ lệ trúng thưởng: 53,5%.

7. Điều kiện tham gia:

- Trong thời gian triển khai Chương trình, tất cả KHCN gửi mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ có kỳ hạn từ 1 tháng (không áp dụng cho tiền gửi trực tuyến) sẽ được nhận các thẻ cào trúng thưởng.

- Cách thức tính số lượng thẻ cào trúng thưởng như sau:
 

Số lượng thẻ cào = 

Số tiền gửi trên sổ tiết kiệm * Kỳ hạn (tháng)

100.000.000 đồng


- Khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ bao gồm Thẻ ATM và các dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian diễn ra Chương trình sẽ nhận được 10 thẻ cào may mắn tương ứng với một tài khoản có gắn thẻ ATM và dịch vụ ngân hàng điện tử được kích hoạt. Khách hàng đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ bao gồm Thẻ ATM và các dịch vụ ngân hàng điện tử muốn tham gia CTKM phải đồng thời có tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi mới trong thời gian diễn ra Chương trình.

8. Cách thức tham gia:

- Số thẻ cào được Giao dịch viên Nam A Bank chuyển cho Khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục tham gia chương trình.

- Mỗi Sổ tiết kiệm chỉ được tham gia Chương trình khuyến mãi một lần trong kỳ hạn tương ứng và không hạn chế mức gửi tối đa đối với một khách hàng.

- Khách hàng không được rút vốn trước hạn đối với Sổ tiết kiệm tham gia chương trình (kể cả đối với sản phẩm tiết kiệm có quy định cho rút vốn từng phần trước hạn). Trường hợp Khách hàng rút vốn trước hạn sẽ xem như vi phạm thể lệ của Chương trình và Nam A Bank sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có).

- Cách tính số thẻ cào may mắn theo mục 7 áp dụng quy tắc làm tròn xuống (chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân).

- Số thẻ cào được tính trên từng Sổ tiết kiệm, không được cộng dồn số tiền của nhiều Sổ tiết kiệm để nhận phiếu. 

- Khách hàng tham gia Chương trình sẽ được rút ngẫu nhiên các thẻ cào may mắn tương ứng với số tiền gửi/số lượng Gói sản phẩm dịch vụ được mở và kích hoạt theo công thức tại mục 7 nêu trên. 

- Một sổ tiết kiệm không được đồng thời tham gia các chương trình khuyến mại khác của Nam A Bank khi tham gia chương trình này.

- Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Nam A Bank và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

9. Quy định Thẻ cào và điều kiện trúng thưởng:

- Khách hàng tiến hành cào thẻ cào để xác định trúng thưởng.

- Tổng số lượng thẻ cào phát hành trong chương trình là 120.000 thẻ.

- Nội dung thẻ cào gồm: logo Nam A Bank, tên chương trình khuyến mãi, thời gian triển khai chương trình khuyến mãi, nội dung quy ước của giải thưởng.. 

- Khách hàng rút ngẫu nhiên và cào phần phủ bạc trên thẻ để xác định kết quả giải thưởng.

- Giao dịch viên có trách nhiệm thông báo số lượng giải thưởng còn lại cho khách hàng biết trước khi tham gia chương trình. 

- Khách hàng trúng thưởng nhận thưởng tại quầy giao dịch và ký xác nhận vào biên bản nhận thưởng. Thời gian tối đa Khách hàng nhận thưởng là 22/07/2017.

- Khách hàng trúng thưởng tương ứng với dòng chữ quy ước ghi trên thẻ cào như sau:
 

Dòng chữ quy ước

Giải thưởng khách hàng được nhận

Chúc mừng Quý khách đã trúng Giải Nhất

Tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng

Tiền mặt 1 triệu đồng

Chúc mừng Quý khách đã trúng Giải Nhì

Tiền mặt trị giá 500.000 đồng

Tiền mặt 500 nghìn đồng

Chúc mừng Quý khách đã trúng Giải Ba

Tiền mặt trị giá 200.000 đồng

Tiền mặt 200 nghìn đồng

Chúc mừng Quý khách đã trúng Giải Tư

Tiền mặt trị giá 100.000 đồng

Tiền mặt 100 nghìn đồng

Chúc mừng Quý khách đã trúng Giải Năm

Tiền mặt trị giá 50.000 đồng

Tiền mặt 50 nghìn đồng

Chúc Quý khách may mắn lần sau

Khách hàng không trúng thưởng


10. Các quy định khác:

- Nam A Bank có trách nhiệm thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại tại các điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

- Khách hàng trúng thưởng phải chịu hoàn toàn chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình, các khoản thuế, phí liên quan đến giải thưởng và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Nam A Bank hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng, đưa vào lưu thông trong chương trình khuyến mại.

- Nam A Bank được quyền sử dụng hình ảnh, tên, địa chỉ và tư liệu liên quan đến Khách hàng trúng thưởng cho mục đích truyền thông nếu nhận được sự đồng ý của khách hàng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Nam A Bank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Nam A Bank có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố giải thưởng đó vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

Đăng ký tư vấn Gửi tiết kiệm

Bình luận bằng tài khoản


img

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Có 0 nhận xét

Được nhiều người đọc


Bài viết mới nhất