Chuyên gia tư vấn tài chính

  • Quy tụ hàng ngàn tư vấn tài chính xuất sắc
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/24 trên ABANK - SO SÁNH VÀ KẾT NỐI TÀI CHÍNH
  • Hệ thống đánh giá uy tín chất lượng tư vấn
Danh sách tư vấn viên (176)
img Thị Thúy Hà Vu
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 11-10-2017

img

430 lượt xem

img Nguyễn Minh Đức
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên KHCN tại TPBank

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 21-08-2017

img

204 lượt xem

img Nguyễn Thị Thu Hằng
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm con người tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 20-08-2017

img

460 lượt xem

img Nguyễn Như Hiệu
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên QHKH tại TPBank

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 18-08-2017

img

189 lượt xem

img Nguyễn Trang Thanh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn tài chính

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 08-08-2017

img

231 lượt xem

img Đoàn Quang Học
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng phòng kinh doanh tại Chubb Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 08-08-2017

img

510 lượt xem

img Trần Thị Hải Yến
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Tư Vấn Tài Chính Chuyên Nghiệp tại Prudential

Kinh nghiệm : 7 năm

Ngày mở tài khoản : 07-08-2017

img

167 lượt xem

img Nguyễn Thành Trung
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý Khách hàng cao cấp tại VIB

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 07-08-2017

img

272 lượt xem

img Nguyễn thị minh tâm
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : trưởng phòng tại Dai-ichi Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 10 năm

Ngày mở tài khoản : 07-08-2017

img

194 lượt xem

img Nguyễn Văn Phú
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : bM

Kinh nghiệm : 6 năm

Ngày mở tài khoản : 04-08-2017

img

318 lượt xem

img Nhu Minh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : NVKD

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 03-08-2017

img

158 lượt xem

img Trần Thị Tuyết Nhung
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Phòng

Vị trí công tác : Trưởng nhóm kinh doanh - chuyên viên tư vấn tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 03-08-2017

img

177 lượt xem

img Phạm Văn Sự
Tư vấn viên
100.00%

Tư vấn : Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên QHKH

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 19-07-2017

img

757 lượt xem

img An Thành Đạt
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 05-07-2017

img

151 lượt xem

img Nguyễn Văn An
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Gửi tiết kiệm, Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : BM

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 15-06-2017

img

186 lượt xem

img Vũ Mạnh Cường
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Thẻ ATM, Debit tại Hà Nội

Vị trí công tác : CV QH khách hàng cá nhân

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 17-05-2017

img

308 lượt xem

img phan van duc
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 27-04-2017

img

246 lượt xem

img Đỗ Trường An
Tư vấn viên
100.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : BM - Trưởng Ban Kinh Doanh

Kinh nghiệm : 10 năm

Ngày mở tài khoản : 14-04-2017

img

457 lượt xem

img Trần Văn Minh
Tư vấn viên
80.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 11-04-2017

img

182 lượt xem

img Nguyễn Thị Hương
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : BM - Trưởng Ban Kinh Doanh

Kinh nghiệm : 10 năm

Ngày mở tài khoản : 05-04-2017

img

203 lượt xem

img Vũ Thị Ngọc Huyền
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hải Phòng

Vị trí công tác : Chuyên viên

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 29-03-2017

img

155 lượt xem

img Nguyễn Văn Tuấn
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 29-03-2017

img

186 lượt xem

img Nguyễn Mạnh Hưng
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên cao cấp tư vấn tín dụng cá nhân

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 23-03-2017

img

177 lượt xem

img Trương Hải Liên
Tư vấn viên
72.00%

Tư vấn : Vay tín chấp, Vay thế chấp tại

Vị trí công tác : Trưởng Phòng Giao Dịch

Kinh nghiệm : 15 năm

Ngày mở tài khoản : 16-12-2016

img

196 lượt xem

img Chí Lý Sáng
Tư vấn viên
56.15%

Tư vấn : Vay tín chấp, Vay thế chấp tại

Vị trí công tác : Chuyên viên tín dụng cá nhân

Kinh nghiệm : 8 năm

Ngày mở tài khoản : 10-12-2016

img

249 lượt xem