GIỚI THIỆU ABANK


ABANK không phải là ngân hàng. Thay vào đó, chúng tôi kết nối người vay với nhà đầu tư thông qua thị trường trực tuyến của ABANK . Các khoản vay do ABANK cung cấp được thực hiện bởi các nhà đầu tư là các cá nhân, các tổ chức tài chính uy tín, những người đầu tư đến để đổi lấy lợi nhuận thu được.
   
ABANK đang là một Fintech áp dụng về công nghệ vào lĩnh vực tài chính hay nói ngắn ngọn là Công Nghệ Tài Chính, đề cập đến việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong việc thiết kế, cung cấp và kết nối các dịch vụ tài chính Việt.
    
ABANK mong muốn giúp đỡ các khách hàng Việt có nhu cầu về tài chính sẽ nắm bắt chắc chắn các sản phẩm tài chính và so sánh các sản phẩm tìm được những sản phẩm về tài chính tốt nhất, phù hợp nhất, giúp khách hàng người Việt kết nối được với các chuyên gia tài chính, các tổ chức, nhà đầu tư tài chính trên thị trường tài chính Việt một cách đơn giản nhưng luôn hiệu quả tốt nhất qua công nghệ tài chính .
   
ABANK ra đời không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tới những dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm ... thông qua chiếc điện thoại cầm tay, mà còn là cơ hội phát triển sự nghiệp hấp dẫn không thể bỏ ra cho những ai đang là tư vấn tài chính đang có khát vọng làm giàu chân chính.
   
Hãy cùng chúng tôi đón đầu một làn sóng công nghệ tài chính đang thay đổi thế giới và cùng nhau thực hiện cuộc cách mạng


TỰ DO TÀI CHÍNH!