Sàn kết nối tài chính

  • Khách hàng đang có nhu cầu vay vốn, mở thẻ, mua bảo hiểm
  • Tìm khách hàng theo khu vực
  • Gọi điện tư vấn trực tiếp cho khách hàng
  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng nhanh chóng & dễ dàng
Thống kê trên toàn hệ thống
Tổng số giao dịch 2,134
Tổng số khách hàng 3,143
Số tư vấn viên 291
Danh sách đơn mới trên toàn hệ thống
STT
Khách hàng
Khu vực
Dịch vụ tư vấn
Thời gian tạo
Trạng thái
1
0163*****826
Lạng Sơn
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
2
0165*****863
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
3
0163*****035
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
4
097****830
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
5
096****890
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
6
0168*****529
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
7
097****291
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
8
097****444
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
9
0165*****834
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
10
0166*****960
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
11
096****461
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
12
091****933
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
13
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
14
0167*****390
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
15
098****878
Lạng Sơn
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
16
086****791
Hà Nội
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
17
093****004
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
18
0169*****413
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
19
092****109
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
20
098****295
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
21
096****918
Thái Nguyên
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
22
096****060
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
23
0165*****756
Lạng Sơn
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
24
094****601
Hà Nội
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
25
0127*****055
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
26
0167*****896
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
27
086****368
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
28
098****254
Lạng Sơn
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Đã nhận
29
0123*****991
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn
30
097****621
Bắc Giang
Vay tín chấp
10:22
02/05/2018
Chờ tư vấn