Sàn kết nối tài chính

  • Khách hàng đang có nhu cầu vay vốn, mở thẻ, mua bảo hiểm
  • Tìm khách hàng theo khu vực
  • Gọi điện tư vấn trực tiếp cho khách hàng
  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng nhanh chóng & dễ dàng
Thống kê trên toàn hệ thống
Tổng số giao dịch 2,145
Tổng số khách hàng 3,152
Số tư vấn viên 291
Danh sách đơn mới trên toàn hệ thống
STT
Khách hàng
Khu vực
Dịch vụ tư vấn
Thời gian tạo
Trạng thái
1
0166*****114
Thanh Xuân
Hà Nội
Vay tín chấp
16:59
18/04/2018
Đã nhận
2
Long Biên
Hà Nội
Vay tín chấp
16:57
18/04/2018
Đã nhận
3
Tây Hồ
Hà Nội
Vay thế chấp
16:55
18/04/2018
Chờ tư vấn
4
091****595
Thạch Thất
Hà Nội
Vay tín chấp
16:53
18/04/2018
Đã nhận
5
097****685
Hoằng Hóa
Thanh Hóa
Vay tín chấp
16:40
18/04/2018
Chờ tư vấn
6
091****983
Chương Mỹ
Hà Nội
Vay tín chấp
16:37
18/04/2018
Chờ tư vấn
7
090****531
Đống Đa
Hà Nội
Vay tín chấp
15:01
18/04/2018
Đã nhận
8
0164*****349
Hòa Bình
Hòa Bình
Vay tín chấp
14:57
18/04/2018
Chờ tư vấn
9
Hà Đông
Hà Nội
Vay tín chấp
14:47
18/04/2018
Đã nhận
10
098****163
Từ Liêm
Hà Nội
Vay tín chấp
14:39
18/04/2018
Đã nhận
11
098****338
Từ Liêm
Hà Nội
Vay tiêu dùng
14:39
18/04/2018
Chờ tư vấn
12
Hai Bà Trưng
Hà Nội
Vay tín chấp
14:28
18/04/2018
Đã nhận
13
098****228
Hai Bà Trưng
Hà Nội
Vay tín chấp
14:19
18/04/2018
Đã nhận
14
091****331
Văn Giang
Hưng Yên
Vay tín chấp
14:17
18/04/2018
Đã nhận
15
097****388
Đông Anh
Hà Nội
Vay tín chấp
14:05
18/04/2018
Chờ tư vấn
16
0167*****814
Hai Bà Trưng
Hà Nội
Vay tín chấp
14:03
18/04/2018
Đã nhận
17
0169*****238
Yên Phong
Bắc Ninh
Vay tín chấp
14:01
18/04/2018
Chờ tư vấn
18
0168*****722
Thanh Ba
Phú Thọ
Vay tín chấp
13:57
18/04/2018
Chờ tư vấn
19
Pleiku
Gia Lai
Vay tín chấp
13:53
18/04/2018
Chờ tư vấn
20
Hà Đông
Hà Nội
Vay tín chấp
12:40
18/04/2018
Chờ tư vấn
21
091****817
Hai Bà Trưng
Hà Nội
Vay tín chấp
11:18
18/04/2018
Đã nhận
22
0169*****438
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
23
097****665
Bắc Ninh
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
24
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
25
0165*****668
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
26
096****246
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
27
0168*****295
Hưng Yên
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Đã nhận
28
097****675
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn
29
096****933
Hưng Yên
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Đã nhận
30
094****178
Hà Nội
Vay tín chấp
10:09
18/04/2018
Chờ tư vấn