Tín dụng đen giả danh cảnh sát đi đòi nợ
11-03-2019 - 00:00 | Lượt xem: 471
Các đối tượng tín dụng đen chủ yếu là đối tượng hình sự từ nơi khác (hầu hết từ các tỉnh phía Bắc) đến Lâm Đồng để câu kết, móc nối với các đối tượng hình sự trên địa bàn.