Bảo hiểm nhân thọ được quản lý ra sao?
25-12-2017 - 00:00 | Lượt xem: 1216
Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tuy nhiên với vai trò quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong đời sống người dân và nền kinh tế quốc gia, các nước đều quản lý chặt chẽ bảo hiểm nhân thọ thông qua những công cụ pháp lý, như: Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, các quy định pháp luật liên quan.
Góc độ pháp lý của bảo hiểm nhân thọ

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận những rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Quá trình kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được tiến hành thông qua các đại lý bảo hiểm, là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý, tổng đại lý bảo hiểm, để thực hiện hoạt động đại lý bảo 
hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là dạng hợp đồng đơn phương, được soạn thảo bởi công ty bảo hiểm nhân thọ với hợp đồng mẫu đã được Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt. Người mua bảo hiểm có quyền được tư vấn, cân nhắc và quyết định tham gia. Khi đồng ý tham gia, người mua bảo hiểm sẽ phải kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng khoản phí đầu tiên để thể hiện ý chí muốn tham gia, công ty sẽ tiến hành các bước thẩm định dựa trên thông tin khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm này.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là gì?
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là một tài liệu có tính pháp lý của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm là phải điền đầy đủ, trung thực và chính xác vào hồ sơ này. Đây sẽ là cơ sở để công ty bảo hiểm xem xét và cân nhắc, quyết định chấp thuận hay từ chối bảo hiểm. Các thông tin mà khách hàng kê khai được công ty bảo hiểm dùng để thẩm định trước khi phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết quyền lợi cho khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy 
ra. Chính vì thế, để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, khách hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực và chính xác tất cả các câu hỏi và các thông tin được yêu cầu trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bao gồm: thông tin về nhân thân, nghề nghiệp, khả năng tài chính, sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là thông tin về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh…
Công ty bảo hiểm thẩm định trước khi phát hành hợp đồng
Để đảm bảo nguyên tắc công bằng cho người tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải tiến hành thẩm định các điều kiện đủ tiêu chuẩn bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm. Tại sao lại như thế? Vì mỗi người chúng ta có những điều kiện sức khỏe khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, môi trường sống khác nhau … dẫn tới mức độ rủi ro khác nhau. Nguyên tắc công bằng là, người có độ rủi ro cao phải trả mức phí cao hơn người có độ rủi ro thấp, vì nguy cơ xảy ra rủi ro cao hơn. Ví dụ như, sức khỏe có vấn đề, tiềm ẩn nguy cơ, nghề nghiệp có tính chất nguy hiểm …
Dựa vào các thông tin trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và những giấy tờ kèm theo do khách hàng cung cấp, công ty bảo hiểm nhân thọ tiến hành thẩm định về khả năng 
được bảo hiểm của khách hàng. Trong một số trường hợp, tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, số tiền bảo hiểm… khách hàng cũng có thể được yêu cầu khám sức khỏe thêm. Tuy nhiên, việc khám sức khỏe này chỉ dựa vào sự kê khai của khách hàng trong hồ sơ, chứ không được xem như là một sự thay thế cho quyền và nghĩa vụ kê khai trung thực của khách hàng như đã đề cập ở trên. Lưu ý: công ty chỉ chọn ngẫu nhiên để thẩm định, chứ không lấy toàn bộ các khách hàng tham gia bảo hiểm để yêu cầu khám sức khỏe.
Kết quả thẩm định đạt thì công ty sẽ phát hành bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây chính là bằng chứng cho việc cam kết thực hiện bảo hiểm đối với khách hàng. Một số trường hợp được yêu cầu tăng phí, nếu khách hàng chấp thuận thì công ty sẽ phát hành hợp đồng chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng, nếu khách hàng từ chối thì công ty sẽ hủy bỏ giao kết và hoàn phí lại cho khách hàng. Một số trường hợp có kết quả tạm hoãn, một số không đủ chuẩn thì bị từ chối. Việc này cho thấy, dù có tài chính tốt mà không đủ điều kiện về sức khỏe thì cũng không thể tham gia được bảo hiểm nhân thọ.
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản, đó là bằng chứng cho việc giao kết hợp đồng bảo hiểm là “giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác” do pháp luật quy định. Nội dung điều khoản hợp đồng do công ty bảo hiểm đơn phương soạn thảo dựa trên quy định pháp luật và phải được Bộ Tài chính phê duyệt trước khi triển khai. Do vậy, khách hàng không có quyền thương thảo về nội dung hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mà chỉ có quyền được tư vấn, giải thích và quyết định tham gia hay không mà thôi
Sự kiện bảo hiểm:
Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan (không lường trước được, không mong muốn), được quy định tại điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên chấp nhận bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm.
Qua những điều trên, chúng ta có thể thấy, bảo hiểm nhân thọ luôn được quản lý chặt 
chẽ bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp và cả xã hội.
Theo sugiabinhan.com

Đăng ký tư vấn Bảo hiểm nhân thọ

Bình luận bằng tài khoản


img

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Có 0 nhận xét

Được nhiều người đọc


Bài viết mới nhất