img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,735,069 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,820,833đ
Tiền gốc
100,000,000đ (95.40%)
Tiền lãi
4,820,833đ (4.6%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 8.9%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 10,000,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 25 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác 18 tháng đầu tiên, lãi suất sẽ là 8,9% ; LSTK 24 tháng + 4%/năm
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 5%
Tuổi 21-60
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Giấy tờ liên quan đến TSĐB là bất động sản.Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng
Chứng minh nơi cư trú Hộ khẩu thường trú/Giấy, sổ tạm trú;
Yêu cầu khác Hạn mức cho vay: Tối đa 90% giá trị tài sản BĐS khách hàng thế chấp