img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,671,875 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,062,500đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.10%)
Tiền lãi
4,062,500đ (3.9%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 7.5%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Vốn trả góp đều hàng tháng/ quý/ cuối kỳ, Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 1,000,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 10 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác + Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5% trong 6 tháng đầu. + Lãi suất sau ưu đãi = Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng + Biên độ cố định
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 5% trên dư nợ gốc còn lại nếu đã thanh toán dưới 6 kỳ 3% trên dư nợ gốc còn lại nếu đã thanh toán từ 6 kỳ trở lên.
Tuổi 18 tuổi trở
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng.Giấy tờ liên quan đến TSĐB là bất động sản
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác