img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,671,875 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,062,500đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.10%)
Tiền lãi
4,062,500đ (3.9%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 7.5%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Giảm dần theo dư nợ thực tế
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 5,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 10 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 0.5 đến 1%
Tuổi 18-60
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn - Giấy tờ chứng minh thu nhập - Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác