img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,671,875 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,062,500đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.10%)
Tiền lãi
4,062,500đ (3.9%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 7.5%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần, trả góp gốc và lãi hàng tháng
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 8,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 8,000,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 20 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác -
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) -
Tuổi 21-65
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng; - Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn của khách hàng; - Giấy tờ liên quan đến TSĐB là bất động sản.
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác Tài sản thế chấp là Nhà ở có Giấy Chứng nhận Quyền Sở hữu nằm trên địa bàn TP. HCM