img

Vay tiêu dùng thế chấp BĐS

TRẢ TRUNG BÌNH

8,603,715 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
103,244,583đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.86%)
Tiền lãi
3,244,583đ (3.14%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 5.99%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Trả góp gốc và lãi hàng tháng
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 7,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu 100,000,000đ
Số tiền vay tối đa 1,000,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 7 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác -
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 2% số tiền trả nợ trước hạn TT: 500.000 VND
Tuổi 20-60
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD, Giấy đăng ký kết hôn/chứng nhận độc thân
Chứng minh thu nhập Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng; - Giấy tờ liên quan đến TSĐB là bất động sản.
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác - Tùy theo phương án vay vốn của khách hàng, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần. - Gốc có thể trả hàng tháng/hàng quý theo nhu cầu khách hàng. Tiền lãi trả hàng tháng.