img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,604,167 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
103,250,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.85%)
Tiền lãi
3,250,000đ (3.15%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 6%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần, trả lãi và gốc hàng tháng hoặc quý hoặc nửa năm
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 3,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 20 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác -
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150% lãi suất trong hạn
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) -
Tuổi 20-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Giấy tờ chứng minh thu nhập .Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác