img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,671,875 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,062,500đ
Tiền gốc
100,000,000đ (96.10%)
Tiền lãi
4,062,500đ (3.9%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 7.5%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần, trả gốc và lãi hàng tháng
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa
Kỳ hạn vay tối thiểu 3 năm
Kỳ hạn vay tối đa 10 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác Trong 6 tháng đầu lãi suất ưu đãi là 7.2%, sau đó sẽ khoảng 11.5%.
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) Trong năm đầu trả trước phạt 3%, năm thứ 2 phạt 2.5%, từ năm thứ 4 là 1%
Tuổi 20-65
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Giấy tờ chứng minh thu nhập .Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác Nhận tài sản đảm bảo của Bố, mẹ, anh chị em ruột