img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,852,431 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
106,229,167đ
Tiền gốc
100,000,000đ (94.14%)
Tiền lãi
6,229,167đ (5.86%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 11.5%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần, trả lãi và gốc hàng tháng
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 1,500,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 7 năm
Thời gian duyệt vay 3 ngày
Những đặc điểm khác -
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150% lãi suất
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 1%
Tuổi 18-65
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính. - Hồ sơ phương án vay vốn. - Hồ sơ tài sản bảo đảm.
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác