img

Vay thế chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,685,417 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
104,225,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (95.95%)
Tiền lãi
4,225,000đ (4.05%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 7.8%
Loại lãi suất Linh hoạt
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần.Phương thức trả nợ linh hoạt: lãi trả hàng tháng/hàng quý; vốn trả theo phương thức vốn góp đều hoặc vốn góp bậc thang theo định kỳ ≤ 6 tháng.
Thu nhập tối thiểu hàng tháng
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa
Kỳ hạn vay tối thiểu 0 năm
Kỳ hạn vay tối đa 7 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác -
Phí mở hồ sơ vay -
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 3% trên số tiền còn lại
Tuổi Từ 18
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập/tình hình tài chính. - Hồ sơ phương án vay vốn. - Hồ sơ tài sản bảo đảm.
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác