img

Vay tín chấp theo lương

TRẢ TRUNG BÌNH

9,642,361 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
115,708,333đ
Tiền gốc
100,000,000đ (86.42%)
Tiền lãi
15,708,333đ (13.58%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 29%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần, tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 3,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu 10,000,000đ
Số tiền vay tối đa 90,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 3 năm
Thời gian duyệt vay -
Những đặc điểm khác Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150% trên số tiền trả chậm
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 5% trên dư nợ gốc còn lại
Tuổi 20-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD/Thẻ căn cước
Chứng minh thu nhập Bảng lương, hoặc Phiếu lương, hoặc Giấy xác nhận mức lương, hoặc Sao kê tài khoản nhận lương qua ngân hàng 3 tháng gần nhất
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác