img

Vay tiêu dùng Seabuy

TRẢ TRUNG BÌNH

9,037,500 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
108,450,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (92.21%)
Tiền lãi
8,450,000đ (7.79%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 15.6%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giàm dần , số tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 7,200,000đ
Số tiền vay tối thiểu 25,000,000đ
Số tiền vay tối đa 500,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 1 năm
Kỳ hạn vay tối đa 5 năm
Thời gian duyệt vay 3 ngày
Những đặc điểm khác Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) Từ 1-5%
Tuổi 18-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập HĐLĐ, Sao kế lương, xác nhận lương,
Chứng minh nơi cư trú HKTT, KT3
Yêu cầu khác