img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

8,852,431 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
106,229,167đ
Tiền gốc
100,000,000đ (94.14%)
Tiền lãi
6,229,167đ (5.86%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 11.5%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ •Trả Gốc theo định kỳ, lãi trả theo dư nợ giảm dần; •Niêm kim cố định (định kỳ trả số tiền cố định, bao gồm cả gốc và lãi); •Trả gốc theo định kỳ, lãi theo số tiền vay ban đầu (add-on)
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 3,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 200,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 4 năm
Thời gian duyệt vay 3 ngày
Những đặc điểm khác Mức cho vay cao, có thể lên tới 200 triệu đồng đối với nhân viên, chuyên viên và 500 triệu đồng đối với cấp quản lý; Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) -
Tuổi 22-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập •Bản sao Hợp đồng lao động , QĐ lương, QĐ bổ nhiệm… • Sao kê tài khoản lương có xác nhận của BAOVIET Bank hoặc Ngân hàng khác trong 03 tháng gần nhất
Chứng minh nơi cư trú Hộ khẩu thường trú, KT3 tại địa bàn của BAOVIET Bank
Yêu cầu khác Đối tượng vay vốn: Là cán bộ quản lý, nhân viên của các Đơn vị có thực hiện trả lương qua tài khoản mở tại BAOVIET Bank