img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

9,190,972 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
110,291,667đ
Tiền gốc
100,000,000đ (90.67%)
Tiền lãi
10,291,667đ (9.33%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 19%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần - Số tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 3,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu 10,000,000đ
Số tiền vay tối đa 100,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 3 năm
Thời gian duyệt vay 2 ngày
Những đặc điểm khác Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) -
Tuổi 20-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập •Hóa đơn điện, nước, net, truyền hình cáp… của 1 trong 3 tháng gần nhất. •Hợp đồng lao động. •Bảng lương/ Phiếu lương/ Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác