img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

11,583,333 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
139,000,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (71.94%)
Tiền lãi
39,000,000đ (28.06%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 72%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Lãi cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 5,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu 5,000,000đ
Số tiền vay tối đa 50,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 1 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 6 tháng
Thời gian duyệt vay 1 ngày
Những đặc điểm khác Không check CIC, nhưng khách hàng phải có xe máy và nhà ở tại Hà Nội. Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) Không bị phạt
Tuổi 24-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Sao kê lương, ĐK xe máy
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác Phải đặt lại đăng ký xe máy, chứng mimh được phương án trả nợ.