img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

9,232,500 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
110,790,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (90.26%)
Tiền lãi
10,790,000đ (9.74%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 19.92%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần- Số tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 3,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 500,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 5 năm
Thời gian duyệt vay 2 ngày
Những đặc điểm khác Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150%
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) Phí trả nợ trước hạn là 05% tính trên Dư nợ gốc còn lại - nếu Bên Vay đã thanh toán dưới 6 kỳ trả nợ. Phí trả nợ trước hạn là 03% tính trên Dư nợ gốc còn lại - nếu Bên Vay đã thanh toán từ 6 kỳ trả nợ trở lên.
Tuổi 22-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập hợp đồng lao động/ quyết định bổ nhiệm từ 12 tháng trở lên/ quyết định biên chế
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác