img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

9,100,694 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
109,208,333đ
Tiền gốc
100,000,000đ (91.57%)
Tiền lãi
9,208,333đ (8.43%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 17%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Gốc và lãi trả đều hàng tháng trên cơ sở tiền lãi tính trên dư nợ ban đầu.
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 2,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 150,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 6 tháng
Kỳ hạn vay tối đa 5 năm
Thời gian duyệt vay 2 ngày
Những đặc điểm khác Khách hàng là cán bộ nhân viên thuộc các đơn vị nhà nước (trừ các ngành thuộc công an/ quân đội/ dân phòng) nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hợp pháp. Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 150% lãi suất
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) -
Tuổi 20-60
Chứng minh mục đích vay
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác