img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

9,037,500 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
108,450,000đ
Tiền gốc
100,000,000đ (92.21%)
Tiền lãi
8,450,000đ (7.79%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 15.6%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Lãi suất trên dư nợ gốc, số tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 5,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu
Số tiền vay tối đa 500,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 1 năm
Kỳ hạn vay tối đa 4 năm
Thời gian duyệt vay 2 ngày
Những đặc điểm khác Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ 1505
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ -
Phí tất toán (trả nợ sớm) 3%
Tuổi 21-60
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND/CCCD
Chứng minh thu nhập Hợp đồng lao động/Quyết định biên chế (hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương….) - Sao kê tài khoản trả lương 3 tháng gần nhất, Bảng lương (đối với khách hàng không trả lương qua TK)
Chứng minh nơi cư trú HKTT/KT3
Yêu cầu khác **Với khách hàng từ 21 đên 25 tuổi: Thời gian công tác tối thiểu 1 năm HOẶC 6 tháng ở công ty hiện tại + 18 tháng ở công ty cũ. **Với khách hàng >25 tuổi: Thời gian công tác tối thiểu là 3 tháng ở công ty hiện tại.