img

Vay tín chấp

TRẢ TRUNG BÌNH

9,326,389 đ/tháng
So sánh ngay
Tổng phải trả
111,916,667đ
Tiền gốc
100,000,000đ (89.35%)
Tiền lãi
11,916,667đ (10.65%)

Đăng ký ngay

Lãi suất tham khảo 22%
Loại lãi suất Cố định
Cách tính lãi và trả nợ Dư nợ giảm dần - Số tiền trả cố định
Thu nhập tối thiểu hàng tháng 8,000,000đ
Số tiền vay tối thiểu 25,000,000đ
Số tiền vay tối đa 500,000,000đ
Kỳ hạn vay tối thiểu 1 năm
Kỳ hạn vay tối đa 5 năm
Thời gian duyệt vay 2 ngày
Những đặc điểm khác Thời gian làm việc: 6 tháng tại cơ quan hiện tại hoặc 1 năm tổng thời gian làm việc. Lãi suất thay đổi phụ thuộc vào công ty mà khách hàng đang làm việc và thu nhập của khách hàng.
Phí mở hồ sơ vay Miễn phí
Lãi suất phạt nếu bạn trả nợ trễ Không vượt quá 150% trên mức lãi suất áp dụng đối với Tổng Dư Nợ hiện tại của khoản vay • Lãi chậm thanh toán nhỏ hơn 50.000 VND miễn phí* • Lãi chậm thanh toán tối đa: 300.000 VND*
Phí phạt nếu bạn trả nợ trễ Miễn phí
Phí tất toán (trả nợ sớm) 5% giá trị trả trước hạn nếu tất toán trong 3 năm đầu hoặc 2% giá trị trả trước hạn nếu tất toán từ năm thứ 4 trở đi (tối thiểu 1.500.000 VNĐ)
Tuổi Tuổi: ≥ 21, <60 tuổi (nam) & 55 (nữ) tại thời điểm vay hết hạn.
Chứng minh mục đích vay Không
Chứng minh nhân dân CMND
Chứng minh thu nhập Hợp đồng lao động/Sao kê lương 3 tháng gần nhất
Chứng minh nơi cư trú Hộ khẩu/KT3
Yêu cầu khác Thời gian làm việc: 6 tháng tại cơ quan hiện tại hoặc 1 năm tổng thời gian làm việc.