Ứng dụng mua hàng nhanh của Lotte Mart 5%

0 lượt xem
0.00%

Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ Shinhan tại Speed L - Ứng dụng mua hàng nhanh của Lotte Mart

Mở thẻ Shinhan Bank
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

1. Thời hạn chƣơng trình: Từ 20/07/2018 đến 19/07/2019
2. Đối tƣợng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ (“Chủ Thẻ”) của:
- Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Chuẩn - Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Vàng,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim Du Lịch,
- Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa PWM (SPB). (sau đây gọi chung là “Thẻ Tín Dụng Shinhan”)
3. Nội dung chƣơng trình:
3.1 Giảm 5% trên hóa đơn từ 500,000 VNĐ, bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan.
3.2 Giảm tối đa 50,000 VNĐ cho mỗi hóa đơn
3.3 Áp dụng chiết khấu trực tiếp cho một giao dịch hợp lệ đầu tiên/ mỗi thẻ/ mỗi ngày, trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
3.4 Không giới hạn số lượng thẻ được chiết khấu mỗi ngày trong suốt chương trình.