Mừng sinh nhật Lienvietpostbank 2019 0%

0 lượt xem
0.00%
Hình thức khuyến mại: Tặng tiền 300.000 đồng vào Thẻ tín dụng cho 300 khách hàng đầu tiên kích hoạt Thẻ tín dụng MasterCard và có phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán trị giá từ 100.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại.

Mở thẻ LienVietPostBank
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 31/05/2019.
Phạm vi khuyến mại: Trên toàn hệ thống LPB (không bao gồm các PGDBĐ).
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng MasterCard.
Hình thức khuyến mại: Tặng tiền 300.000 đồng vào Thẻ tín dụng cho 300 khách hàng đầu tiên kích hoạt Thẻ tín dụng MasterCard và có phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán trị giá từ 100.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại.
Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng đăng ký phát hành và kích hoạt Thẻ tín dụng MasterCard (không áp dụng với trường hợp phát hành lại thẻ do mất cắp/thất lạc/thẻ hỏng/thay đổi hạng thẻ, thẻ hết hạn và hủy đăng ký lại thẻ).
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1.  Cách thức xác định trúng thưởng:
–  Tất cả các giao dịch thanh toán thành công qua Thẻ tín dụng MasterCard đều được hệ thống LPB ghi nhận lại ngay tại thời điểm khách hàng giao dịch thành công.
–  Hệ thống của LPB sẽ lựa chọn tối đa 300 khách hàng đầu tiên đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:
  • Có thời gian kích hoạt Thẻ tín dụng MasterCard (hạng Chuẩn, hạng Vàng) trong thời gian diễn ra chương trình (không áp dụng với trường hợp phát hành lại thẻ do mất cắp/thất lạc/thẻ hỏng/thay đổi hạng thẻ, thẻ hết hạn và hủy đăng ký lại thẻ).
  • Có phát sinh ít nhất 01 giao dịch thanh toán trị giá từ 100.000 đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình.
– Trong trường hợp có nhiều khách hàng thỏa mãn 2 điều kiện trên thì chọn khách hàng có thời gian kích hoạt thẻ sớm nhất.
– Trong trường hợp có nhiều khách hàng có thời gian kích hoạt giống nhau thì chọn khách hàng có phát sinh giao dịch thanh toán trị giá từ 100.000 đồng trở lên sớm nhất.
2. Thời gian chốt danh sách KH nhận thưởng:
Thời gian chốt danh sách khách hàng nhận thưởng: trong vòng 03 ngày kể từ ngày chốt số liệu giao dịch.