Chương trình khuyến mại #CùngThẻVIB #ĐiKhắpMuônNơi – Giai đoạn 2 0%

0 lượt xem
0.00%
Tiếp nối ưu đãi dành cho khách hàng mở mới thẻ Tín Dụng VIB trong thời gian vừa qua, VIB tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại #CùngThẻVIB #ĐiKhắpMuônNơi giai đoạn 2 như sau:

Mở thẻ VIB
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

1. Thời gian khuyến mại: 05/06 – 05/09/2017
2. Đối tượng: Khách hàng mở mới thẻ Tín Dụng VIB bao gồm Platinum, Gold và Classic (không áp dụng cho cán bộ nhân viên VIB)
3. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
4. Nội dung chi tiết:


Loại thẻ Đối tượng Quà tặng Số lượng Điều kiện
Thẻ tín dụng VIB Platinum Chủ thẻ chính đăng ký và mở thẻ mới thành công qua Chi nhánh VIB hoặc đội Bán hàng trực tiếp hoặc đội Bán hàng qua điện thoại hoặc đội Bán hàng qua đối tác Hoàn phí thường niên năm đầu Không giới hạn 1.    Đơn đăng ký cùng với hồ sơ đính kèm được nộp đầy đủ cho VIB trong thời gian khuyến mại từ ngày 05/06/2017 đến hết ngày 05/09/2017; và
2.    Có tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ đạt tối thiểu từ 03 triệu đồng bằng thẻ Chính và/hoặc thẻ Phụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành và được ghi nhận vào hệ thống VIB trước ngày 20/10/2017*
Chủ thẻ chính đăng ký và mở thẻ mới thành công thông qua kênh trực tuyến và đội Bán hàng trực tuyến Vali 1000
Thẻ tín dụng VIB Gold và VIB Clasic Chủ thẻ chính đăng ký và mở thẻ mới thành công thông qua tất cả các kênh bao gồm  Chi nhánh VIB, đội Bán hàng trực tiếp, đội Bán hàng qua điện thoại, đội Bán hàng trực tuyến và đội Bán hàng qua đối tác Balô 3600 1.    Đơn đăng ký cùng với hồ sơ đính kèm được nộp đầy đủ cho VIB trong thời gian khuyến mại từ ngày 05/06/2017 đến hết ngày 05/09/2017; và
2.    Có tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ đạt tối thiểu từ 01 triệu đồng bằng thẻ Chính và/hoặc thẻ Phụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành và được ghi nhận vào hệ thống VIB trước ngày 20/10/2017*