ƯU ĐÃI TẠI ZARA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC 10%

0 lượt xem
0.00%
Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

Mở thẻ HSBC
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

1. Chương Trình “Hoàn tiền 10% khi mua sắm tại Zara Với Thẻ Tín Dụng HSBC” (“Chương Trình”) áp dụng tại Zara và có hiệu lực vào từ 15/08/2019 - 15/11/2019 (“Thời Gian Chương Trình”).
2. Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau: (“Khách Hàng Đủ Điều Kiện” hoặc “Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ Thẻ”)
 2.1 Chương Trình áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng HSBC hiện là chủ thẻ của các thẻ tín dụng do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC” hoặc “Ngân Hàng”) phát hành tại Việt Nam như sau:
- Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®
- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim
- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back
- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn (gọi chung là “Thẻ Tín Dụng HSBC” hoặc “Thẻ”)
2.2 Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu quy định trong Chi tiết Ưu Đãi tại Điều 4.1 dưới đây.
3. Chương Trình này không áp dụng với:
- Chương Trình này không áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC.
 - Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì.
Lưu ý: Chủ Thẻ sở hữu Thẻ trong tình trạng chưa được kích hoạt cần kích hoạt Thẻ trước khi tham gia Chương Trình.
4. Nội dung chi tiết của Chương Trình:
4.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”): o Hoàn tiền 10% cho chủ thẻ khi mua sắm có giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở lên tại các cửa hàng của Zara Việt Nam hoặc mua sắm trực tuyến tại website của Zara Việt Nam bằng Thẻ Tín Dụng HSBC vào ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trong thời gian khuyến mại Giao dịch phải được ghi nhận lên hệ thống không trễ hơn ngày 20/11/2019
4.2 Giao Dịch Hợp Lệ là giao dịch thực hiện thanh toán thành công theo quy định tại điều 4.1 bằng Thẻ Tín Dụng HSBC và không bị hủy/ hoàn lại sau đó
4.3 Thời gian khách hàng nhận hoàn tiền không trễ hơn 20/12/2019
4.4 Chủ Thẻ Hợp Lệ chỉ được hưởng tối đa một (1) lần Ưu Đãi trong suố PUBLIC
- Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) Trang 2 | 3
 4.6 Tổng ngân sách của Ưu đãi hoàn tiền của chương trình là 280.000.000 VNĐ
4.7 Ưu đãi hoàn tiền sẽ được phân bổ cho khách hàng có giao dịch chi tiêu hợp lệ sớm nhất trong thời gian diễn ra chương trình.
4.8 Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu ngân sách Ưu Đãi phân bố cho chương trình đã được sử dụng hết.
4.9 Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ qua website www.hsbc.com.vn và Zara từ ngày 15/08/2019.
4.10Ưu Đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.
4.11Chủ Thẻ Hợp Lệ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này.
4.12Việc mua hàng hóa tại Zara sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Zara. Đối với những thắc mắc liên quan đến việc mua hàng của Zara, Chủ Thẻ liên hệ Zara để được hướng dẫn và giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết. § § Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC (hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm): (84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
 4.13HSBC có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan chứng minh rằng giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ. Trong trường hợp Chủ Thẻ không chứng minh được giao dịch của Chủ Thẻ là hợp lệ, Chủ Thẻ sẽ không được hưởng Ưu Đãi của Chương Trình.
4.14HSBC sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch và ngày ghi nhận giao dịch (còn gọi là ngày hệ thống) được lưu trữ trên hệ thống của HSBC để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ và điều kiện hưởng ưu đãi theo từng loại ưu đãi trong Chương Trình. Chú ý: Tin nhắn xác nhận giao dịch thành công không có giá trị xác nhận một giao dịch thẻ đã được ghi nhận vào hệ thống của HSBC
 4.15Giao dịch chi tiêu hợp lệ là giao dịch chỉ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc Chủ Thẻ Phụ (nếu có), và phải là các giao dịch mua bán thực tế cho mục đích cá nhân và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ưu Đãi chỉ được trao cho Chủ Thẻ Chính.
4.16Chủ Thẻ sẽ mất quyền nhận các ưu đãi nêu trên nếu Chủ Thẻ từ chối, trả lại hoặc khi Thẻ đang đóng hoặc đã đóng trước ngày số tiền hoàn lại được tặng vào tài khoản của Chủ Thẻ Chính.
4.17Chủ Thẻ đủ điều kiện sẽ nhận thưởng như sau: Số tiền được hoàn lại sẽ được chuyển một lần vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ Chính. Số tiền được hoàn lại sẽ được thể hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của khách hàng đủ điều kiện trong chu kỳ tiếp theo sau ngày HSBC tiến hành trả thưởng.
 5. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với các điều khoản và điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.
6. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của HSBC và Zara. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của HSBC trước ngày áp dụng. PUBLIC - Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) Trang 3 | 3
7. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.