“ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN VUI VẺ TẠI KHÁCH SẠN PULLMAN SAIGON VỚI THẺ HSBC” 40%

0 lượt xem
0.00%
Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

Mở thẻ HSBC
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

1. Chương trình “Ưu Đãi Cuối Tuần Vui Vẻ Tại Khách Sạn Pullman Saigon Với Thẻ HSBC” (“Chương Trình”) có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 đến 31/12/2019 (“Thời Gian Chương Trình”).
2. Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau (“Chủ Thẻ Hợp Lệ” hoặc “Chủ Thẻ”): hiện là chủ thẻ của các thẻ tín dụng và ghi nợ do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC” hoặc “Ngân Hàng”) phát hành tại Việt Nam như sau:
- Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard® - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back
 - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn - Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC Premier - Thẻ Thanh Toán Quốc Tế (gọi chung là “Thẻ HSBC”)
3. Nội dung chi tiết của Chương Trình:
 3.1 Chi tiết ưu đãi (“Ưu Đãi”): Giảm 40% hoá đơn cho Tiệc Buffet Hải Sản khi thanh toán bằng Thẻ HSBC tại nhà hàng Food ConneXion (Khách sạn Pullman Saigon Centre) vào các Ngày Ưu Đãi sau.
Chi tiết:
§ Mỗi tối từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần
§ Mỗi trưa Chủ Nhật hàng tuần
3.2 Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ được hưởng Ưu Đãi áp dụng cho hoá đơn tối đ PUBLIC - Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 2 | 4
3.3 Cách thức để nhận được Ưu Đãi:
a) Chủ Thẻ đặt giữ chỗ qua số điện thoại hoặc địa chỉ email với Nhà hàng Food ConneXion, lầu 3, khách sạn Pullman Saigon Centre, 148 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Hồ Chí Minh như sau:
§ Email: [email protected]
§ Điện thoại: +84 (0) 28 38 388 686
b) Nhà hàng Food ConneXion sẽ xác nhận đặt chỗ hoặc từ chối theo khả năng phục vụ của nhà hàng.
c) Việc đặt giữ chỗ có thể thực hiện trước mỗi Ngày Ưu Đãi.
d) Chủ Thẻ đến nhà hàng theo thời gian đã đặt, thanh toán bằng Thẻ HSBC để nhận được Ưu Đãi.
e) Bảng giá buffet của nhà hàng xem tại Phụ lục 1 bên dưới.
3.4 Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng lẻ và không được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác do Pullman Saigon Centre quy định.
3.5 Ưu đãi không được thay thế bằng sản phẩm hoặc dịch vụ khác và không được quy đổi ra tiền mặt. 3.6 Việc sử dụng dịch vụ tại Pullman Saigon Centre sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện của Pullman Saigon Centre.
3.7 Đối với những thắc mắc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại Pullman Saigon Centre, Chủ Thẻ liên hệ Pullman Saigon Centre để được hướng dẫn và giải quyết. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến nội dung Chương Trình, Chủ Thẻ liên hệ HSBC để được giải quyết.
§ Pullman Saigon Centre: 028 38 388 686 hoặc email: [email protected]
§ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng HSBC (hoạt động hằng ngày từ 8h sáng đến 10h đêm): (84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
4. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, Pullman Saigon Centre và HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền.
5. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với các điều khoản và điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng.
6. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Pullman Saigon Centre và HSBC. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của HSBC và Pullman Saigon Centre trước ngày áp dụng. PUBLIC - Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 3 | 4
7. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của Chương Trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.