Thỏa Sức Chi Tiêu - Chu Du Thế Giới 0%

0 lượt xem
0.00%
Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa chi tiêu, mua sắm thả ga cùng thẻ Techcombank Visa, vừa được nhận voucher Agoda giá trị để sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè thật rực rỡ, sôi động.

Hãy cùng Techcombank tham gia chương trình ưu đãi Thỏa Sức Chi Tiêu - Chu Du Thế Giới

Mở thẻ Techcombank
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

 Đối tượng áp dụng:
Nhóm chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán Techcombank Visa có tổng giá trị chi tiêu trung bình mỗi tháng gần bằng nhau trong 3 tháng 2, 3, 4/2017

  • Nhóm 1: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 10 – 20 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 2: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 20 – 40 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 3: tổng giá trị chi tiêu trung bình đạt từ 40 – 80 triệu đồng/ tháng
  • Nhóm 4: tổng giá trị chi tiêu trung bình đat từ 80 triệu đồng/ tháng trở lên
Nội dung khuyến mãi:
Cơ hội nhận voucher Agoda giá trị khi có tổng chi tiêu từng đợt cao nhất theo từng nhóm khách hàng cụ thể như sau:

Nhóm khách hàng Mức chi tiêu
tối thiểu/tháng
Nội dung ưu đãi
Nhóm 1 30 triệu VND Mỗi đợt, ưu đãi 150 voucher trị giá 1 triệu VND cho 150 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất
Nhóm 2 50 triệu VND Mỗi đợt, ưu đãi 100 voucher trị giá 2 triệu VND cho 100 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất
Nhóm 3 100 triệu VND Mỗi đợt, ưu đãi 50 voucher trị giá 5 triệu VND cho 50 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất
Nhóm 4 200 triệu VND Mỗi đợt, ưu đãi 10 voucher trị giá 10 triệu VND cho 10 chủ thẻ có tổng chi tiêu cộng gộp cao nhất
 
  CHI TIÊU CỘNG GỘP = CHI TIÊU TRONG NƯỚC + 2X
CHI TIÊU
NƯỚC NGOÀI
 
 

Thời gian chương trình được chia làm 3 đợt như sau:
Đợt Thời gian chi tiêu Thời gian trao thưởng
Đợt 1 01/06 – 30/06/2017 Trước ngày 31/07/2017
Đợt 2 01/07 – 31/07/2017 Trước ngày 31/08/2017
Đợt 3 01/08 – 31/08/2017 Trước ngày 31/09/2017