Hoàn tiền 25% mọi chuyến Uber 25%

0 lượt xem
0.00%
Thật tuyệt khi có thể tự do di chuyển đến bất cứ nơi đâu chỉ với một cú chạm và tận hưởng ưu đãi tuyệt vời này khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Standard Chartered từ 01/10/2016 đến 30/09/2017.
Kết quả hình ảnh cho uber taxi

Mở thẻ Standard Chartered
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

Chi Tiết Chương Trình Khuyến Mại
1. Tên chương trình: Nhận 25% tiền hoàn lại trên mỗi chuyến đi với Uber khi sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered
2. Thời gian chương trình: Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 cho đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2017 (bao gồm cả 2 ngày).
3. Sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại: Thẻ tín dụng Platinum CashBack, WorldMiles và Priority WorldMiles được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”)
4. Địa điểm áp dụng: áp dụng trên tất cả các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng Standard Chartered để sử dụng dịch vụ của Uber trong thời gian chương trình
5. Nội dung khuyến mại: Chủ thẻ tín dụng Standard Chartered có chi tiêu hợp lệ tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng một tháng sẽ nhận được 25% tiền hoàn lại, tối đa 300.000 đồng một tháng trên tất cả chuyến đi với Uber trong thời gian khuyến mại.
6. Điều khoản & Điều kiện chương trình:
6.1 Giao dịch hợp lệ không bao gồm giao dịch rút tiền mặt và bất kỳ số tiền giao dịch đang bị khiếu nại, hủy bỏ và/hoặc được trả lại sẽ không được tính vào tổng chi tiêu hợp lệ.
6.2 Giao dịch hợp lệ có thể được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính và/hoặc Chủ Thẻ Phụ nhưng tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào tài khoản Chủ Thẻ Chính
6.3 Giao dịch hợp lệ được tinh là giao dịch đã được ghi nhận vào hệ thống của Ngân hàng trong tháng đó.
6.4 Khách hàng nhận được hoàn tiền sẽ được thông báo qua thư điện tử đã đăng ký với Ngân hàng.
6.5 Tiền hoàn sẽ không được chuyển đổi từ tài khoản này sang tài khoản khác và không được quy đổi thành tiền mặt.
6.6 Tiền hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng muộn nhất trước ngày 20 tháng tiếp theo tháng mà Khách Hàng đủ điều kiện và được hoàn tiền cho đến hết chương trình khuyến mại.
7. Các điều khoản và điều kiện khác
7.1 Khách Hàng không được đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, hoặc theo thẩm tra của Ngân Hàng rằng Khách Hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì Ngân Hàng sẽ có quyền thu hồi lại giá trị sản phẩm và dịch vụ mà Khách Hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia chương trình và khấu trừ giá trị sản phẩm và dịch vụ từ bất kì tài khoản nào mà Khách Hàng hợp lệ mở tại Standard Chartered.
7.2 Chủ thẻ tín dụng từ chối tiền hoàn lại từ chương trình hoặc gửi yêu cầu đóng thẻ bị vì bất kỳ lý do gì trước hoặc vào ngày Ngân hàng gửi thông báo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình.
7.3 Ngân hàng không chịu trách nhiệm cho những sai sót khi thông báo qua email do địa chỉ email hoặc số điện thoại Quý khách đăng ký với Ngân hàng là không chính xác hoặc không được cập nhật.
7.4 Ngân Hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về các khiếu nại hay thắc mắc liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này. Khách Hàng sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
7.5 Ngân Hàng, trong chừng mực tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có toàn quyền quyết định giao dịch nào là giao dịch hợp lệ.
7.6 Ngân Hàng có toàn quyền từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để khuyến mại cho bất kỳ Khách Hàng nào mà Ngân Hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
7.7 Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Ngân Hàng không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hơp của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi các nhà cung cấp. Ngân Hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được sử dụng theo Chương trình
7.8 Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Chung (áp dụng cho Khách hàng là Cá nhân tại Việt Nam) và những điều khoản, điều kiện chung liên quan đến tài khoản và thẻ và tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Ngân Hàng (như đã sửa chữa, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm ) sẽ được áp dụng
7.9 Khi Ngân Hàng cho là cần thiết và phù hợp với qui định pháp luật, Ngân Hàng sẽ có quyền xem xét điều chỉnh nội dung Chương trình.
7. 10 Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bảng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản.
7.11 Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mãi này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mãi được liệt kê trên đây