Giảm 25% khi thanh toán bằng thẻ Visa tại ứng dụng Robins 25%

0 lượt xem
0.00%
Đối tượng áp dụng: chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa

Mở thẻ Vietcombank
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

- Thời gian áp dụng: từ nay đến 31/08/2017
- Nội dung ưu đãi: Chủ thẻ Visa khi sử dụng thẻ Visa để thanh toán tại ứng dụng Robins lần đầu tiên sẽ được giảm 25% giá trị giao dịch. 
- Địa điểm khuyến mãi: ứng dụng Robins
- Điều kiện và Điều khoản:
• Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho thẻ Visa hợp lệ trong thời gian ưu đãi
• Chương trình khuyến mãi được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác
• Visa và Robins có quyền thay đổi hoặc hủy chương trình hay bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần báo trước
• Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Visa và Robins là cuối cùng 
Lưu ý:
- Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.