CHƯƠNG TRÌNH “CƠ HỘI PHIÊU LƯU TRÊN BIỂN CARIBBEAN CÙNG THẺ TÍN DỤNG CITI” 0%

0 lượt xem
0.00%
1. Phạm vi Khuyến mại: Chương trình khuyến mại “Cơ hội phiêu lưu trên biển Caribbean cùng thẻ tín dụng Citi” (“Chương trình”) áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dành cho khách hàng dùng thẻ tín dụng Citibank cho các giao dịch mua bán sử dụng thẻ và giao dịch tiền mặt ứng trước bằng ngoại tệ. 

Mở thẻ Citybank
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Phạm vi Khuyến mại: Chương trình khuyến mại “Cơ hội phiêu lưu trên biển Caribbean cùng thẻ tín dụng Citi” (“Chương trình”) áp dụng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dành cho khách hàng dùng thẻ tín dụng Citibank cho các giao dịch mua bán sử dụng thẻ và giao dịch tiền mặt ứng trước bằng ngoại tệ. 2. Thời gian Khuyến mại: 04/05 – 31/07/2018 (cả hai ngày) (“Thời gian khuyến mại”).
3. Sản phẩm Khuyến mại: Là các thẻ tín dụng sau đây do Citibank phát hành tại Việt Nam: - Thẻ tín dụng Citi PremierMiles; - Thẻ tín dụng Citi Cash Back; - Thẻ tín dụng Citi Rewards; và - Thẻ tín dụng Citi Simplicity+.
4. Điều kiện đăng ký - Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần với những cách thức quy định dưới đây trong suốt toàn bộ Chương trình, kể từ ngày 22/04/2018. Ví dụ: nếu khách hàng đăng ký vào ngày 24/04/2018, khách hàng sẽ được hợp lệ tham gia cho toàn bộ Chương trình và những Giao Dịch Hợp Lệ sẽ được tính kể từ khi chương trình bắt đầu từ ngày 04/05/2018. - Phương thức đăng ký: § Đăng ký bằng tin nhắn “USA” đến số 6058. Số điện thoại là số Khách hàng đăng ký và lưu trong hệ thống của Citibank.
 5. Nội dung Khuyến mại:
 - Khách hàng hợp lệ phải sử dụng Sản phẩm Khuyến mại thực hiện các Giao dịch hợp lệ: o Giao dịch hợp lệ của Chương trình được định nghĩa là giao dịch tại máy POS hay mua hàng trực tuyến hoặc giao dịch rút tiền mặt bằng ngoại tệ trong
Thời gian Khuyến mại. o Khách hàng phải đăng ký tham gia Chương trình như các cách thức ở mục 4. o Quà tặng sẽ được xác định dựa vào tổng chi tiêu hợp lệ như dưới đây: Loại Điều kiện tối thiểu về chi tiêu bằng ngoại tệ
 Quà tặng Loại 1 40 triệu VNĐ - Thẻ Accor Plus Traveler không bao gồm nghỉ đêm (*) Loại 2 100triệu VNĐ - Loa Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay P2 (**) Loại 3 200 triệu VNĐ - Voucher 02 đêm nghỉ tại khách sạn JW Marriott Phú Quốc (***) Loại 4 500 triệu VNĐ - 1 chuyến du thuyền Caribbean dành cho 2 người kèm vé máy bay từ Việt Nam trị giá 100.000.000 VNĐ