Hoàn tiền khi Khách hàng mở thẻ tín dụng Platinum CashBack hoặc WorldMiles 10%

0 lượt xem
0.00%
Từ nay đến hết ngày 30/06/2018, nhận hoàn tiền đến 2 triệu VNĐ đối với thẻ WorldMiles hoặc 1,5 triệu VNĐ đối với thẻ Platinum CashBack cho tổng giá trị các giao dịch thực hiện bằng thẻ tín dụng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và không trễ hơn 09/08/2018.

Mở thẻ Standard Chartered
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

Chủ Thẻ Chính hiện tại bao gồm chủ thẻ Priority WorldMiles, chủ thẻ WorldMiles và chủ thẻ Platinum CashBack sẽ không được xem là hợp lệ để tham gia Chương trình này.
5.2. Trong suốt 12 tháng kể từ ngày hồ sơ tham gia Chương trình này của Quý khách được ghi nhận trở về trước, Quý khách đã không đóng bất kỳ thẻ tín dụng Standard Chartered nào của Quý Khách.
5.3. Giao dịch hợp lệ có thể được thực hiện bởi cả Chủ thẻ chính và/hoặc Chủ thẻ phụ, nhưng số tiền tặng sẽ chỉ được tặng vào thẻ của Chủ thẻ chính.
5.4. Giao dịch hợp lệ phải được ghi nhận lên hệ thống của Ngân hàng không trễ hơn ngày 14/08/2018. 5.5. Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Standard Chartered kịp thời sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ Thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Standard Chartered hay không.
5.6. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch ứng tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, hoặc giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, cái giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử.
5.7. Khách hàng thỏa mãn điều kiện hoàn tiền sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà Khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình và trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn ngày 12/09/2018