Mở thẻ tín dụng hoàn tiền bất tận - Nhận xe sành điệu. 15%

0 lượt xem
0.00%
Từ nay đến 30/06/2018, đăng ký mở thẻ tín dụng Standard Chartered CashBack và chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ nhưng không trễ hơn ngày 09/08/2018 sẽ nhận được 01 xe đạp thể thao fixed gear thời trang. 

Mở thẻ Standard Chartered
(Để được hưởng ưu đãi)
Gặp chuyên gia tư vấn
(Trực tuyến)Giới thiệu

Từ nay đến 30/06/2018, đăng ký mở thẻ tín dụng Standard Chartered CashBack và chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày phát hành thẻ nhưng không trễ hơn ngày 09/08/2018 sẽ nhận được 01 xe đạp thể thao fixed gear thời trang. 
Đồng thời, nhận thêm 1 bộ phụ kiện xe đạp khi có tổng chi tiêu tối thiểu 15 triệu đồng trong vòng 90 ngày nhưng không trễ hơn ngày 09/08/2018.