Tính toán lợi nhuận đầu tư
0 triệu 1 tỷ
1 tháng 12 tháng
Nhận tư vấn miễn phí
Bạn sẽ nhận được 0

Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng

Chọn lọc người vay
Chỉ lựa chọn người vay đáp ứng các tiêu chí chặt chẽ về tuổi, việc làm, thu nhập, địa chỉ v.v...
Công nghệ tối ưu
Áp dụng hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại nhất để sàng lọc ứng viên tin cậy
đảm bảo bằng hợp đồng
ABank có trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại trực tiếp đến nhà đầu tư theo hợp đồng dịch vụ

Lãi suất đầu tư

% / năm* 18%
  • Khoản đầu tư : 2.000.000 - 1.000.000.000 VNĐ
  • Thời hạn đầu tư : 1 - 12 tháng

(*) Tính từ thời điểm khoản đầu tư được kết nối với bên vay hợp lệ