SỨ MỆNH

   Bảo đảm lợi ích khách hàng là sứ mệnh và mục tiêu của ABANK. Chúng tôi luôn sát cánh cùng Quý khách hàng để đảm bảo các đầy đủ sự minh bạch trong lĩnh vực tài chính, phục vụ đầy đủ các nhu cầu tài chính của cá nhân, gia đình và tổ chức. Chúng tôi cam kết tạo ra những giá trị cao nhất cho các đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng.
 
TẦM NHÌN
   
Là doanh nghiệp tài chính công nghệ đầu tại Việt Nam, chuyên so sánh và kết nối tài chính đảm bảo đúng trách nhiệm, sự tin cậy, thân thiện và chuyên nghiệp.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Khách hàng là trung tâm: đảm bảo kết nối các dịch vụ tài chính tốt nhất , chuyên nghiệp nhất với dịch vụ đơn giản nhất nhưng luôn hiệu quả nhất
  Con người là tài sản vô giá: Kiến thức, kỹ năng, và thái độ được hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh.
  Phát triển bền vững: Hành động luôn dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng, và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia lợi ích trước mắt phải đi đôi với lợi ích lâu dài.
  Trách nhiệm với cộng đồng: Sự phát triển của công ty luôn phải gắn liền với các hoạt động hỗ trợ,  từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích cực vào sự bình an, sự thịnh vượng của cộng đồng.
 
MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

  Là công ty Công Nghệ Tài Chính số 1 Việt Nam, chuyên so sánh và kết nối những sản phẩm tài chính một cách trung thực, tin cậy, thân thiện và chuyên nghiệp.