• 968 lượt xem
  • 0 KH đã được tư vấn
Tìm chuyên gia khác
Thông tin công ty
  • Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
  • (84-8) 39.143.193
  • 2C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM
Giới thiệu
Vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng gồm 13.000 cổ phần bằng nhau với mệnh giá là 50.000 đồng/cổ phần.
Năm 1990, Hội đồng Quản trị và Đại Hội cổ Đông quyết định tái định mệnh giá cổ phần từ 50.000 đồng lên 250.000 đồng/cổ phần (lên 05 lần –500%). Vốn điều lệ sau khi được tái định giá là 3,25 tỷ đồng.
Năm 1992, sau một thời gian vận động các thành phần kinh tế tham gia mua cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 9,25 tỷ đồng.
Năm 1993,  được sự chấp thuận của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam theo công văn số 192/CV-NH5 ngày 04.5.1993, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 50,54 tỷ đồng.
Năm 1995, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 99,825 tỷ đồng.
Năm 2000, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 144,996 tỷ đồng.
Năm 2002, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 181,996 tỷ đồng.
Năm 2003, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 250,000 tỷ đồng.
Năm 2004, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 303,500 tỷ đồng.
Năm 2005, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.
Năm 2006, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 689,255 tỷ đồng. 
Năm 2007, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 1.020 tỷ đồng.
Năm 2009, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.
Ngày 05.10.2010, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 1.742 đồng.
Ngày 29.12.2010, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 2.460 tỷ đồng.
Ngày 30.12.2011, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 2.960 tỷ đồng.
Ngày 15.03.2012, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 3.034 tỷ đồng.
Ngày 26.09.2012, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tăng vốn điều lệ lên 3.080 tỷ đồng.
 
Nhờ vốn điều lệ tăng trưởng qua từng năm Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã thúc đẩy tăng trưởng nghiệp vụ, phát triển mạng lưới hoạt động, kết quả kinh doanh liên tục có lời, cổ đông nhận cổ tức khá cao từ đồng vốn đầu tư ban đầu
Nhận xét của khách hàng

Nhận xét bằng tài khoản

img

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Có 0 nhận xét