• 878 lượt xem
  • 0 KH đã được tư vấn
Tìm chuyên gia khác
Thông tin công ty
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
  • (84-04)- 39 336 426
  • 34A - 34B Hàn Thuyên P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
Giới thiệu

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á

Ngân hàng Việt Á thực hiện kinh doanh các ngành, nghề:

·         Về hoạt động kinh doanh nội tệ: Thực hiện các nội dung được qui định tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Chương II của nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

·         Về hoạt động kinh doanh ngoại hối: Thực hiện mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước; Cho vay các tổ chức trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ; Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thực hiện việc thu hút và chi trả kiều hối; Mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài;

·         Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ. Nhận tiền gửi và tiết kiệm bằng ngoại tệ của khách hàng. Thực hiện các dịch vụ thanh toán ngân quỹ bằng ngoại tệ như: mở tài khoản trong nước bằng ngoại tệ, thanh toán trong nước bằng ngoại tệ, thực hiện các dịch vụ thu phát ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng. Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư bằng ngoại tệ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Bảo lãnh cho các khoản vay trong nước và nước ngoài bằng ngoại tệ. Phát hành hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ. Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ. Mua bán hoặc làm đại lý mua bán các loại chứng khoán bằng ngoại tệ. Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối. Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế;

·         Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa ( thẻ thanh toán và thẻ tín dụng);

·         Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài;

·         Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản;

·         Mua bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;

·         Dịch vụ môi giới tiền tệ;

·         Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước;

·         Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn;

·         Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;

·         Hoạt động mua nợ;

·         Kinh doanh vàng;

·         Đại lý kinh doanh bảo hiểm

Nhận xét của khách hàng

Nhận xét bằng tài khoản

img

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Có 0 nhận xét