Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư
07-12-2017 - 00:00 | Lượt xem: 1221
Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi bao gồm: phần bảo hiểm và phần đầu tư.

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, gồm bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Trong Luật Kinh doanh bảo hiểm 2010 không có quy định thế nào cụ thể là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư mà chỉ có quy định về bảo hiểm nhân thọ tại khoản 12 Điều 3: “Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.” Như vậy, có thể hiểu bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là một dạng của bảo hiểm nhân thọ.
Khái niệm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư hiện tại chưa có một định nghĩa rõ ràng nào trong văn bản luật. Tuy nhiên, theo một số quan điểm, Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là “sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chia lãi bao gồm hai phần tương đối tách biệt nhau: phần bảo hiểm và phần đầu tư, trong đó phần đầu tư là chủ yếu. Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư khách hàng phải đóng phí bảo hiểm đổi lại họ nhận được sự bảo vệ về tài chính của công ty bảo hiểm đồng thời có cơ hội tích lũy đầu tư với lãi suất cao. Với khái niệm này thì sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có những bản chất sau:
Thứ nhất, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ. Là loại dịch vụ do doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho khách hàng nhằm mục tiêu thu lợi nhuận. Đây là loại sản phẩm bảo hiểm có khả năng thỏa mãn hai nhu cầu của khác hàng là được bảo vệ và tham gia đầu tư. Với sản phẩm bảo hiểm này, phí bảo hiểm mà người mua bảo hiểm đóng sẽ được dùng để mua bảo hiểm và tham gia đầu tư trong các quỹ chuyên nghiệp. Như vậy, người tham gia bảo hiểm không những được đảm bảo  tính mạng, sức khỏe mà còn được tham gia đầu tư thu lợi nhuận.
Thứ hai, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là sản phẩm không chia lãi bao gồm hai phần cụ thể là phần bảo hiểm và phần đầu tư. Phí bảo hiểm của khách hàng khi tham gia bảo hiển nhân thọ liên kết đầu tư sẽ được chia thành phí cho bảo hiểm nhân thọ. Phần phí này thường chiếm tỉ lệ nhỏ trong phí bảo hiểm nói chung mà khác hàng phải nộp. Phần thứ hai là phí dduocj dành cho đầu tư chuyên nghiệp thu lọi nhuận, phần này thường chiếm tỉ lê lớn trong phí bải hiểm.
Thứ ba, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư là sản phẩm bảo hiểm không chia lãi. Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khác, quỹ bảo hiểm được hình thành từ phí bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm đầu tư và được sử dụng để chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng vì thế công ty bảo hiểm sẽ cam kết một mức lãi cố định trả cho khách hàng ( sản phẩm có chia lãi). Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư người tham gia bảo hiểm sẽ là chủ đầu tư của các quỹ vì thế sẽ được hưởng lãi đầu tư thực tế của các quỹ đầu tư mà khách hàng lựa chọn ( có nghĩa là nếu quỹ đầu tư có lãi cao khách hàng sẽ được hưởng lãi cao , ngược lại nếu quỹ đầu tư lãi thấp hoặc không có lãi khách hàng sẽ được hưởng lãi thấp hoặc không nhận được gì.Như vậy , những người muốn có cơ hội đầu tư với lãi suất cao nên tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
Thứ tư, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của thị trường chứng khoán. Mặt khác, thị trường chứng khoán cũng sẽ thu hút một lực lượng mới, vốn mới cần cho phát triển. Và nhà đầu tư, người tham gia bảo hiểm sẽ có them một lựa chọn vừa được bảo vệ (qua hợp đồng bảo hiểm) vừa được tham gia vào một thị trường hấp dẫn có khả năng sinh lợi cao (qua danh mục đầu tư các quỹ đưa ra).

Theo luatduonggia.vn

Đăng ký tư vấn Bảo hiểm nhân thọ

Bình luận bằng tài khoản


img

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Có 0 nhận xét

Được nhiều người đọc


Bài viết mới nhất